Veien fra omsorg til ondskap kan være kort. Ill.foto: ia_64, Colourbox
Forskningen har hittil konsentrert seg om effekt på kort sikt. Ill.foto: ia_64, Colourbox

Hvor virksomme er tiltak som skal redusere stigma? Ingen vet, er konklusjonen i en ny forskningsoversikt.

Av Sissel Drag

Hva vet vi i dag om effekten av tiltak som skal redusere stigma knyttet til psykisk sykdom? En gruppe forskere har analysert en stor mengde forskning om temaet, og funnene ble nylig presentert i tidsskriftet BMPsych.

Hovedfunnet er at dagens kunnskapsnivå er beskjedent. Vi vet lite om effekten av tiltak som skal øke kunnskapen om psykiske lidelser og redusere stigmatiserende holdninger på lengre sikt, er beskjeden fra forskerne.

Ville se langsiktig effekt

Artikkelforfatterne viser til at forskning rundt stigma-reduserende tiltak i stor grad har fokusert på effekten av slike tiltak på kort sikt. I tillegg er de fleste undersøkelsene om temaet blitt gjennomført i land med høy inntekt.

Formålet med oversiktsstudien var først og fremst å se hva som fins av forskning som har sett på virkningen av stigma-reduserende tiltak over lengre tid. Forfatterne ville også kartlegge effekten av slike tiltak i land med lav til middels inntekt.

Les hele saken: Vet ikke om anti-stigma tiltak har effekt (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)