Ill.foto: duncan1890, iStockphoto
Det mangler studier hvor man sammenligner unge leger med andre grupper, og det gjør det vanskeligere å lage en god systematisk oversikt. Ill.foto: duncan1890, iStockphoto

Leger er utsatt for å bli rammet av depresjon, særlig unge leger under spesialisering, viser en ny studie. Det er imidlertid vanskelig å kartlegge hvor mange som sliter med depressive symptomer.

Av T A Rosness

I en systematisk oversiktsstudie som omfattet 54 studier, derav 31 tverrsnittstudier og 23 longitudinelle, varierte forekomsten av depresjon eller depressive symptomer hos leger i spesialisering mellom 21 og 43 %, med en estimert samlet forekomst på 28 %. Av de 17 560 som ble inkludert i metaanalysen, ble rundt 5 000 leger vurdert som enten deprimerte eller til å ha depressive symptomer.

– Dette er en imponerende og viktig metaanalyse over depressive symptomer blant leger i spesialisering, sier professor Reidar Tyssen ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

– Studien viser at stress og utbrenthet blir rapportert av mange leger. Forekomsten av selvmord blant leger var høyere enn hva som er funnet i Norge, sier Tyssen.

Les hele saken her: Hvor deprimerte er leger? (Tidsskrift for Den norske legeforening)