Ambulante team består av folk fra forskjellige yrkesgrupper. Ill.foto: AlexMax, iStockphoto
ACT – Assertive Community Treatment – kan på norsk kan dette best forklares som ”aktiv oppsøkende behandling”. Ill.foto: AlexMax, iStockphoto

De to siste årene har antallet ACT- og FACT-team i Norge økt fra 12 til snart 24. Kompetansetjenesten ROP og NAPHA tilbyr opplæring for nye team.

Av Frøy Lode Wiig

De siste to årene har antallet ACT- og FACT-team i Norge økt fra 12 til snart 24. Nasjonal kompetansetjeneste ROP og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet et opplæringstilbud i ACT/FACT-metoden. Opplæringen startet i 2015, neste samling blir i Bergen 20.-21. april, 2016.

Les hele saken: Dobling av ACT-team (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)