Bokforside
Inneholder gode råd for fremtidig sakkyndige.

Denne boken er ikke en lærebok, men redaktørene håper «den vil være interessant lesning for leg og lærd om et viktig og omdiskutert fagfelt». Jeg forstår det slik at man har tatt sikte på en sakprosabok med et nokså bredt nedslagsfelt.

Anmeldt av R Rosenqvist

Boken omhandler utilregnelighetsbegrepet, også i historisk og formell sammenheng, og ulike kliniske tilstander som kan medføre utilregnelighet. Det er også kapitler om ulike former for kriminalitet: partnerdrap, «stalking», brannstiftelse og falske tilståelser, foruten kapitler om simulering. Enkelte kjente saker fra rettspsykiatriens historie presenteres. Videre inneholder teksten gode råd for fremtidig sakkyndige.

Les hele anmeldelsen her: Mer løst enn fast om rettspsykiatri (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Pål Grøndahl, Ulf Stridbeck, red. Rettspsykiatriske beretninger Om sakkyndighet og menneskeskjebner. 413 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 449 ISBN 978-82-05-48459-7