Selvregulering modnes over tid. Ill.foto: asiseeit, iStockphoto
Det er omtrent like mange jenter som gutter som får behandling. Ill.foto: asiseeit, iStockphoto

Om lag 56 000 barn og unge fikk behandling i psykisk helsevern i 2015. Dette var en økning på 1,6 prosent sammenlignet med året før. De fleste får behandling i poliklinikk.

Den rapporterte aktiviteten viser at fem prosent av befolkningen under 18 år mottok behandling i 2015. Andelen barn og unge som ble behandlet er uendret fra 2014.

Les mer: Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge (Helsedirektoratet)