Bokforside
Boken beskriver også behandling av psykiatriske pasienter i somatiske sykehus.

Målet med denne utgivelsen om pasientsikkerhet i psykiatrien er å gi en oversikt over hvilke faktorer som påvirker god behandling, behandlings- og pasientsikkerhet og å angi hvorledes disse faktorene kan ivaretas.

Anmeldt av A Restan

Forfatteren har en i årrekke ledet et utvalg om pasientsikkerhet nedsatt av den amerikanske psykiatriforeningen. Målgruppen er psykiatere og leger i spesialisering i psykiatri.

Boken omhandler blant annet organisering av løpende kvalitetssikringsarbeid og hvordan man skal analysere årsakskjedene til feil. Den gir en oversikt over risikofaktorer for selvmord under psykiatrisk behandling og forebyggende tiltak.

Videre gir den oversikt over tilsvarende risikofaktorer og forebyggende tiltak både ved elektrokonvulsiv terapi (ECT), ved rømming fra en innleggelsessituasjon og ved overlevering av pasient fra en behandlingssammenheng til den neste. Forfatteren tar også for seg psykiatriske pasienter i somatiske sykehus.

Les hele anmeldelsen her: Kvalitetssikring i psykiatrien (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Geetha Jayaram Practicing patient safety in psychiatry 175 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pris GBP 23 ISBN 978-0-19-997176-3