adsf
Målgruppen for denne boken er helsepersonell som arbeider i fengsel.

I USA sitter 2,7 millioner mennesker i fengsel, det tilsvarer litt mer enn halvparten av den norske befolkning. Andelen av den amerikanske befolkningen som er fengslet, er ti ganger høyere enn i Norge.

Anmeldt av B Haukeland

Mer enn halvparten av de innsatte har symptomer på psykisk sykdom. Det er tre ganger så mange personer med psykiatriske problemstillinger som behandles i amerikanske fengsler enn de som behandles i psykiatriske institusjoner.

Å håndtere denne store gruppen krever god kunnskap om hvordan man forholder seg til innsatte med psykiske lidelser innenfor fengselsmurene. I USA har det vært utgitt flere bøker om fengselspsykologi og fengselspsykiatri. Målgruppen i Norge vil være fengselsleger, psykiatere, psykologer og sykepleiere som arbeider i fengsel.

Les hele anmeldelsen her: Utfyllende om psykiatri i fengsel (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Robert L. Trestman, Kenneth L. Appelbaum, Jeffrey L. Metzner, red. Oxford textbook of correctional psychiatry 468 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pris GBP 97 ISBN 978-0-19-936057-4