Kommunene har mulighet for å forhindre unges problemer fra å eskalere. Ill.foto: diane39, iStockphoto
Kommunehelsetjenesten kan ha mulighet for å forhindre at unge menneskers problemer eskalerer. Ill.foto: diane39, iStockphoto

Analyse av hendelsene forut for et selvmord kan være til hjelp for å forhindre at andre pasienter tar sitt eget liv.

Folkhälsomyndigheten og Socialstyrelsen i Sverige står bak støttemateriale for kommuner som vil analysere hendelsene rundt selvmord. Støttematerialet hjelper til å skaffe innsikt i selvmordsrisiko blant barn og ungdom, og kan være til hjelp for å avdekke områder der det trengs forbedringer.

Hendelseanalyse kan være til hjelp for pårørende, personalgruppen og andre som har mistet noen i selvmord. Støttematerialet henvender seg i første rekke til beslutningstakere i  kommunale virksomheter.

Les hele rapporten her: Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser.