Mindfulness-teknikk er inspirert av buddhistisk meditasjon.Ill.foto: PamelaJoeMcFarlane, iStockphoto
Mindfulness-teknikk er inspirert av buddhistisk meditasjon.Ill.foto: PamelaJoeMcFarlane, iStockphoto

En fersk studie publisert i British Journal of Psychiatry undersøker om mindfulnessbasert kognitiv terapi alene fungerer like bra som mindfulnessbasert kognitiv terapi sammen med antidepressiver.

Det finnes dokumentasjon for at både mindfulnessbasert kognitiv terapi og antidepressiver reduserer risiko for tilbakefall til depresjon, men kombinasjonen har ikke blitt undersøkt tidligere.

Studien ble gjennomført som en multisenter, kontrollert studie. 249 voksne med tilbakevendende depresjon i remisjon, som brukte antidepressiver som vedlikeholdsbehandling i seks måneder eller lenger ble allokert til enten å seponnere eller fortsette med medisiner etter mindfulnessbasert kognitiv terapi. Det primære utfallsmålet var tilbakefall i løpet av 15 måneder.

Det tok signifikant kortere tid før de som sluttet med antidepressiver fikk tilbakefall, men det var bare små forskjeller i hvor alvorlig depresjonen var. Forskerne konkluderte med at risikoen for tilbakefall var større hos dem som sluttet med antidepressiver.

Studien ble framhevet av McMaster Plus-tjenesten som nyhetsverdig og faglig relevant for psykiatri. McMaster-universitetet i Canada organiserer et nettverk av et par tusen klinikere som leser gjennom de 130 viktigste engelskspråklige medisinske tidsskriftene og plukker ut de beste artiklene for forskjellige fagfelter. Databasen og e-postvarsling om nye artikler kalles McMaster Plus-tjenesten.

McMaster Plus-tjenesten og pyramidesøket til McMaster er kjøpt fri for Norge av Helsebiblioteket.

Aktuelle lenker:

Beskrivelse og kommentarer hos McMaster Plus

Les hele artikkelen i British Journal of Psychiatry

Referanse i Pubmed