Depotinjeksjoner av antipsykotika reduserer antall tilbakefall ved schizofreni, ifølge en ny studie. Ill.foto: Sage78, iStockphoto
Depotinjeksjoner fire ganger årlig er en betydelig forenkling for pasienten. Ill.foto: Sage78, iStockphoto

Schizofreni-medikament med fire injeksjoner årlig EMA anbefaler markedsautorisasjon i EU for en nytt schizofrenimedikament. Hver injeksjon av preparatet varer i tre måneder.

Overlege Roy Huse, seksjon psykose, Sykehuset Levanger, har erfaring med grunnpreparatet. – Jeg har mye erfaring med bruk av Xeplion, som er samme medikament, men med månedlige depotintervaller, sier Huse.

Forbedring

Nå anbefaler altså EMA (the European Medicines Agency) at produktet Trevicta, som injiseres hver tredje måned, godkjennes i EU.

– Fire injeksjoner i året er en stor forbedring og mer praktisk for pasienten. Med andre depotinjeksjoner trenger man 12-24 injeksjoner per år. Men dette er altså kun aktuelt for de pasientene som har tilstrekkelig nytte av virkestoffet paliperidon, sier Huse.

Les hele saken her: Schizofreni-medikament med fire injeksjoner årlig (Dagens Medisin)