TSB henviser flest til utredning for ruslidelser. Ill.foto: tolgakolcak, iStockphoto
TSB henviser flest til utredning for ruslidelser.. Ill.foto: tolgakolcak, iStockphoto

– Det er høy sykelighet, men lite frafall blant pasienter som utredes for ruslidelser, sier Anne Landheim og Espen Ajo Arnevik. De to leder hver sin kompetansetjeneste og har samarbeidet om en undersøkelse av praksis i utredning av pasienter med ruslidelser.

Data fra undersøkelsen ble lagt fram for et norsk fagnettverk av fagpersoner som arbeider med utredning av pasienter med ruslidelser. Nettverket omfatter rundt 70 representanter fra ni enheter som har slike utredningsoppgaver. For andre år på rad har de møttes til to dagers erfaringsutveksling.

Dette viser undersøkelsen om utredning av pasienter med ruslidelser: Undersøkelse blant åtte enheter som utreder pasienter med ruslidelser, enten i TSB eller psykisk helsevern. Viser at mer enn fire av ti henvisninger kommer fra TSB, deretter sosialkontor. Fastlege og psykisk helsevern deler tredjeplass som instanser som henviser til utredning.

Bare seks prosent av alle henvisninger kommer fra somatiske sykehusavdelinger. I gjennomsnitt settes tre diagnoser per pasient. Nest etter ruslidelser forekommer personlighetsforstyrrelser, atferdsforstyrrelser og spiseforstyrrelser oftest. Gjennomsnittsalderen var 40 år.

Les hele saken her: Utreder flere diagnoser hos ruspasienter (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)