Ill.foto: subtik, iStockphoto
Nye psykoaktive stoffer kan gi alvorlige psykiske reaksjoner og være dødelige. Ill.foto: subtik, iStockphoto

Det har vært en stor økning i antall nye rusmidler på det illegale narkotikamarkedet over hele verden, også i Norge. Stoffene betegnes som «novel psychoactive substances» eller «nye psykoaktive stoffer» (NPS), og de selges i hovedsak via internett. 

Av H M Krabseth, S S Tuv, M C Strand, R A Karinen, E Wiik, M S Vevelstad, A A Westin, E L Øiestad og V Vindenes

Potente stoffer i usikker dosering innebærer risiko for utilsiktede overdoser og dermed alvorlige forgiftninger og død. Vi gir her en oversikt over dagens kunnskap om disse stoffene.

Det som blir kalt «nye psykoaktive stoffer» (NPS) er kjemiske erstatninger av tradisjonelle rusmidler. De nye midlene omfatter til dels svært potente stoffer som kan føre til alvorlige psykiske reaksjoner og dødelige forgiftninger.

Disse rusmidlene utgjør en stor utfordring for helsevesenet, på grunn av manglende kunnskap om virkninger og om hvordan intoksikasjoner manifesterer seg og skal behandles. Fenomenet nye psykoaktive stoffer og utfordringene som er knyttet til dem omtales også i en kronikk i dette nummer av Tidsskriftet.

Denne artikkelen er basert på et skjønnsmessig utvalg av artikler funnet etter litteratursøk i PubMed. I tillegg har vi inkludert rapporter fra norske og europeiske myndigheter.

Les hele artikkelen her: Nye psykoaktive stoffer (Tidsskrift for Den norske legeforening)