Ill.foto: melhi, iStockphoto
Integrert behandling synes å være bedre enn parallell behandling for pasienter med ROP-lidelser. Ill.foto: melhi, iStockphoto

Personer med ROP-lidelser er overrepresentert i fengsler, både i Norge og internasjonalt. Hva er effektiv behandling for denne sårbare pasientgruppa? En britisk oversikt anbefaler integrert behandling.

Av Sissel Johanne Drag

Personer med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse utgjør en stor del av fengselsbefolkningen i Norge og ellers i verden. Forskning viser at ROP-lidelser henger sammen med økt risiko for gjentatte kriminelle handlinger og selvmord. I oversiktsartikkelen What can be done to improve outcomes for prisoners with a dual diagnosis? oppsummerer forfatterne kunnskapen som fins per i dag om effektive tiltak ved ROP-lidelser i fengsel.

Parallellbehandling

Forskning på området er mangelvare. Særlig gjelder dette kvinnelige innsatte med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, ifølge de britiske forskerne.

Oversikten viser at de aller fleste helsetjenester i fengsler verden over bruker parallellbehandling framfor integrert behandling ved ROP-lidelser. Ved parallellbehandling får pasienten spesifikk behandling for både rusmisbruket og den psykiske lidelsen, mener forfatterne.

Ulempen med parallellbehandling er at pasientene ofte opplever det vanskelig å navigere mellom de to ulike tjenestene, som ofte har ulike tilnærminger til behandlingen. Forfatterne nevner andre ulemper ved parallellbehandling, som fragmentert behandling, mangel på informasjon og/eller dårlig kommunikasjon mellom de to tjenestene. Se ROP-TV: Integrert behandling av ROP-lidelser

Les hele saken her: Hva er effektiv behandling for ROP-lidelser i fengsel? (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)