Ill.foto: Mirusiek, iStockphoto
Selvskading er vanlig og blir ofte gjentatt. Ill.foto: Mirusiek, iStockphoto

Kognitiv atferdsterapi kan føre til at færre gjentar selvskading, viser en oppdatert Cochrane-oversikt. 

Kvaliteten på studiene som ble inkludert i denne systematiske oversikten, er imidlertid middels eller lav når man bedømmer den med GRADE-kriteriene.

Dialektisk atferdsterapi for personer som har hatt gjentatte episoder med selvskading og sannsynlig personlighetsforstyrrelse, kan føre til en reduksjon i hyppigheten av selvskading, men dette funnet er basert på dokumentasjon av lav kvalitet.

Case management og behandling over internett eller telefon synes ikke å ha hatt noen virkning med hensyn til å redusere gjentakelse av selvskading.

Andre terapeutiske tilnærminger ble for det meste vurdert i enkeltstudier av moderat til svært lav kvalitet, slik at det ikke kan trekkes slutninger med hensyn til disse tiltakene.

Les hele Cochrane-oversikten Psychosocial interventions for self-harm in adults