Klinisk helsepsykologi har også blitt kalt atferdsmedisin, medisinsk psykologi og psykosomatisk medisin. Ill.foto: AlexRaths, iStpckphoto
– Reformen virker mer som et ledd i kommunesammenslåing enn som en styrking av tilbudet til utsatte pasienter, mener forfatterne. Ill.foto: AlexRaths, iStpckphoto

Reformen med ny DPS-struktur fremstår mer som et ledd i regjeringens politikk for å slå sammen kommuner enn å styrke tilbudet til en allerede utsatt pasientgruppe. Helsemyndighetene er på villspor.

Av: Martine Antonsen, Marit Hermansen og Tor Levin Hofgaard 

REGJERINGENS FORSLAG om kommunalisering av distriktpsykiatriske sentre (DPS) er et løst fundert eksperiment som setter den helhetlige oppfølgingen av pasientene i spill. Det er et signal som er vanskelig å forstå, ikke minst fordi det kommer fra en regjering hvis slagord er «pasientens helsetjeneste». Regjeringen vil forsøke å la kommuner overta driftsansvaret for DPS fra sykehusene.

Vi, som representerer både brukerne av psykisk helsevern og to av de store profesjonene som jobber der, mener at helsemyndighetene er på villspor. Denne reformen fremstår mer som et ledd i regjeringens politikk for å slå sammen kommuner, enn å styrke tilbudet til en allerede utsatt pasientgruppe.

Les mer: Feil kur med ny struktur på DPS (Dagens Medisin)