Bøkene er kanskje mest aktuell for studenter som vil få et innblikk i psykoterapi med barn og ungdom, mener anmelderen.
Bøkene er kanskje mest aktuell for studenter som vil få et innblikk i psykoterapi med barn og ungdom, mener anmelderen.

Målgruppen er behandlere som arbeider med barn og ungdom med følelsesmessige problemer, og målet er å bidra til forståelse for prosesser som fremmer endring. Bøkene er en antologi med forskjellige forfattere.

Anmeldt av R Johansen

Redaktørene er Hanne Haavind, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, og Haldor Øvreeide, psykologspesialist som driver Institutt for familie og relasjonsutvikling på Os. De fleste av forfatterne har tilhørighet i fagfellesskapet rundt Institutt for Aktiv Psykoterapi. Alle forfatterne legger vekt på å stå i en evidensbasert tradisjon, og de beskriver sin faglige forankring til begreper som sosialkonstruktisme, fenomenologi, humanisme og eksistensialisme. Det er angitt at boken er utgitt i to bind av praktisk årsaker, de utgjør til sammen 604 sider. Dette er andre og revidert utgave. Første utgave kom i 2007. Noen kapitler er helt oppdatert, og det er i tillegg fire helt nyskrevne kapitler. Referansene er noen steder oppdatert, mens det hos noen forfattere synes å være gjort små endringer. Begge bøkene starter med samme introduksjonskapittel før de har en kort oppsummering av hovedinnholdet i hvert kapittel i det aktuelle bindet. Kapitlene er ikke organisert etter tema, men etter forbokstavene i forfatternes fornavn. Det kan bli litt forvirrende for leseren, men den korte oppsummeringen i begynnelsen av hvert bind gjør det lettere å orientere seg. Noen forfattere illustrerer stoffet med bilder eller tabeller, men det er i hovedsak tekstfremstilling av stoffet. Teoridelen av stoffet er gjennomgående belyst med kasuseksempler eller korte vignetter.

Hanne Haavind, Haldor Øvreeide Barn og unge i psykoterapi – bind 1 og 2 2 bd. 604 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 958 ISBN 978-82-05-48755-0 ISBN 978-82-05-48756-7

Les mer: Innblikk i psykoterapi med barn og ungdom (Tidsskrift for Den norske legeforening)