psykoaktiv
Boken har fine eksempler fra forskning i Norge satt inn i en europeisk kontekst.

I en tid der antall nye rusmidler har eksplodert, er det både nødvendig og modig at noen begir seg i kast med å utgi en oversikt over fenomenet «nye psykoaktive stoffer» og hvordan dette har utviklet seg i Norge.

Anmeldt av F Heyerdahl

De raske endringene i både agens og brukervaner gjør at feltet er vanskelig å orientere seg i, det er vanskelig å holde seg oppdatert som fagperson – og ikke minst er det utfordrende å samle hovedlinjene i bokform. Likevel har forfatterne i all hovedsak klart å lage en meget god og interessant oppsummering av temaet. Ifølge redaksjonen er målgruppen høyskolestudenter og folk som jobber i rusmiddelfeltet, men boken har selvfølgelig interesse for alle som på en eller annen måte er berørt av de nye rusmidlene, ikke minst leger i rusomsorgen, akuttmedisinen og i psykiatrien. Den er delt inn i åtte kapitler med forskjellige aspekter ved nye psykoaktive stoffer, som endringer av narkotikamarkedene, informasjon om de aktuelle stoffgruppene, bruken og brukerne, internettets rolle, akutte skader og behandling, internasjonal regulering og juridiske utfordringer samt spådommer om fremtiden.

Anne Line Bretteville-Jensen, Ola Røed Bilgrei, red. Nye psykoaktive stoffer – En rusmiddelrevolusjon? 183 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-02577-3

Source: Nyttig og god bok om nye rusmidler (Tidsskrift for Den norske legeforening)