Det har blitt flere kommuneansatte psykologer. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto
Psykoterapi kan være nyttig sammen med legemider, men det finnes knapt forskning som viser nytte uten legemidler, ifølge artikkelforfatteren. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto

Det finnes ikke veldokumenterte behandlingsmetoder uten bruk av medikamenter for personer med psykotiske lidelser.

Av Jan Ivar Røssberg

Helseminister Bent Høie har bestemt at fra 1. juni skal hvert helseforetak ha et medisinfritt behandlingstilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser inkludert psykoser. Dette etter innspill fra fem brukerorganisasjoner, og ifølge ministeren selv, med støtte fra fagfolk som har fortalt at det finnes kunnskapsbaserte alternativer til medisiner.

Les kronikken her:

Det er langt fra sikkert at det riktige er å innføre medisinfritt behandlingstilbud (Aftenposten)