Alle typer misbruk av barn kan ha alvorlige konsekvenser for offeret. Ill.foto: Colonel, iStockphoto
Barns erfaringer skal lyttes til i den nye opptrappingsplanen. Ill.foto: Colonel, iStockphoto

KrF har fått gjennomslag for en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

Les mer: Full enighet om forpliktende plan for barns psykiske helse (Dagens Medisin)