Ill.foto: VikaValter, iStockphoto
Fastleger må ta seg tid til undersøke hvordan pasienten har det. Ill.foto: VikaValter, iStockphoto

Tre enkle spørsmål stilt av fastlegen kan avdekke depresjon hos unge. Depresjon hos ungdom er et relativt vanlig og alvorlig problem.

Fastlegen er gjerne den som først kommer i kontakt med slike pasienter og har derfor muligheten til å stille diagnose tidlig. Det finnes likevel få enkle, validerte verktøy for å screene for depresjon. I en norsk studie har man undersøkt om man kan oppdage depresjoner ved å stille tre enkle spørsmål. Studien omfattet nesten 300 pasienter i alderen 14 – 16 som først ble stilt tre enkle spørsmål:

  • Har du i løpet av den siste måneden vært plaget med å føle deg nedfor, deprimert eller uten håp?
  • Har du i løpet av den siste måneden ofte vært plaget med lite interesse eller glede ved å gjøre ting?
  • Er dette noe du vil søke hjelp for?

Et strukturert diagnostikkintervju (Composite International Diagnostic Interview, CIDI) ble brukt som gullstandard. De tre spørsmålene viste seg å ha en positiv prediktiv verdi på 31 % og en negativ prediktiv verdi på 97 %.

Les mer: Hvordan avdekke depresjon hos ungdom (Tidsskrift for Den norske legeforening)