Posttraumatisk stresslidelse er klassifisert som en angstlidelse. Ill.foto: QShot, iStockphoto
Retningslinjen må ses i sammenheng med annen veiledning. Ill.foto: QShot, iStockphoto

Sundhedsstyrelsen har utgitt en ny retningslinje for ikke-medikamentell behandling av unipolar depresjon. 

Retningslinjen gir nye, kunnskapsbaserte anbefalinger og legger spesiell vekt på psykoterapi. For eksempel anbefales psykoterapi i kombinasjon med medikamentell behandling til pasienter med moderat til alvorlig depresjon.

Retningslinjen beskriver nytte og ulemper ved tidlig avdekking av depresjon hos bestemte pasientgrupper som har særlig høy risiko for depresjon. Retningslinjen beskriver også effekten av fysisk aktivitet i behandlingen av depresjon.

Andre behandlinger som blir beskrevet, er: mindfulness-øvelser, samtaler/samtaleterapi hos allmennlegen og tverrfaglig samarbeid.
Retningslinjen skal understøtte og optimere ikke-medikamentell behandling. Utgiveren skriver at retningslinjen ikke skal stå alene, men må ses i sammenheng med andre veiledninger og anbefalinger på området.

Les retningslinjen her: Non-farmakologisk behandling af unipolar depression

Aktuelle søkeord: depresjon, retningslinje