Bokforside
Forfatterne viser at deltagelse i arbeidslivet er lav hos personer med psykotiske lidelser.

Denne utgivelsen springer ut fra Norment K.G. Jebsens senter for psykoseforskning, Norment, og er rettet mot studenter og praktikere innenfor psykisk helsevern. Målsettingen er å gi et bredt bilde av psykotiske lidelser, med særlig vekt på psykososiale miljøfaktorer.

Anmeldt av F Holsten 

Det er syv selvstendige kapitler og en avsluttende kommentar. Boken starter med en beskrivelse av hva som legges i begrepet «psykoselidelser»: diagnostikk og biologiske funn. Deretter drøftes betydningen av risikofaktorer som urbanitet, barndomstraumer, migrasjon, etniske minoriteter og rus.

Samfunnets betydning for utvikling og forløp, og ikke minst symptombedring, versus funksjon i utdanning og arbeid, er viet god plass. Det hele avrundes med en oppsummering/avsluttende kommentar. Språket er konsist og godt, og illustrasjoner og tenkebokser er nennsomt plassert i teksten.

Sofie R. Aminoff, Trine Vik Langeberg, Ingrid Melle et al. Psykose og samfunn 210 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 349 ISBN 978-82-15-02469-1

Les mer: Alvorlige psykiske lidelser og samfunnets betydning (Tidsskrift for Den norske legeforening)