Bokforside
Utgivelsen er resultatet av en imponerende dugnadsinnsats.

Kognitiv terapi har etter hvert fått stor utbredelse også i Norge, og et viktig element i å bygge opp et nasjonalt fagmiljø er lage fagbøker på norsk. Torkil Berge og Arne Repål har vært sentrale aktører i dette arbeidet.

Anmeldt av W Martinsen

Deres siste bidrag er Håndbok i kognitiv terapi, som nå kommer i andre utgave. Boken er delt inn i fire deler med til sammen 28 kapitler.

I første del omtales grunnelementene, og her inngår også et kapittel om brukerperspektivet. I hoveddelen beskrives kognitiv terapi ved 16 vanlige psykiske lidelser, i tillegg til ved langvarige smerter, søvnvansker og vedvarende utmattelse. Del tre omhandler kognitiv terapi anvendt i allmennpraksis, som miljøterapi og som selvhjelp, mens den siste delen omhandler følelsesfokusert og jobbfokusert kognitiv terapi.

Torkil Berge, Arne Repål, red. Håndbok i kognitiv terapi 2. utg. 484 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 849 ISBN 978-82-05-45843-7

Les mer: Solid om kognitiv terapi (Tidsskrift for Den norske legeforening)