bilde av mann som hentes med tvang
Forslagene følger opp anbefalingene fra Paulsrud-utvalget som utredet bruk av tvang i psykisk helsevern. Ill.foto: Colourbox

HOD viser til at det i dag er for mye bruk av tvang og feil bruk av tvang i den norske helsetjenesten.

Av Lisbeth Nilsen

Dette er forslagene til lovendringer:

  • Pasienter vil få fritt rettsråd uten behovsprøving og egenandel ved klage til fylkesmannen over vedtak om tvangsmedisinering og tvangsernæring.
  • Pasienter som er samtykkekompetente får rett til å avslutte behandling eller nekte å ta imot tilbud om behandling. Unntaket er ved alvorlig selvmordsfare eller alvorlig fare for andres liv og helse.
  • Pasienter får rett til å evaluere bruken av tvang i etterkant sammen med behandlere. Hans eller hennes syn skal alltid journalføres.

Les mer: Slik skal pasienter få økt selvbestemmelse ved tvang (Dagens Medisin)