Skjermdump av appen
En app vil muligens gi mer enhetlig behandling.

Veileder i akuttpsykiatri er nå tilgjengelig som app på plattformene iOS, Android og Windows. Målet med appen er å gjøre akuttpsykiatrisk praksis mer enhetlig.

Appen har blitt utviklet av en gruppe på Sykehuset Østfold. LIS-lege Gunhild Dalen fikk, sammen med en annen LIS-lege, ideen til veilederen  i 2011. 35 leger og to psykologer står bak innholdet i veilederen, som har eksistert på papir siden 2013. Dalen har vært prosjektleder for utviklingen av mobil-appen. I 2015 inngikk Akershus universitetssykehus (avdeling for akuttpsykiatri) og Diakonhjemmet sykehus (Senter for psykofarmakologi) et samarbeid med Sykehuset Østfold om utvikling av appen.

PsykNytt har kikket på Iphone-versjonen. Den er inndelt i:

ICD-10-inndeling: Her finner du beskriver av de enkelte lidelsene, årsaker, symptomer, systematisk tilnærming, differensialdiagnoser og akutt behandling

Symptomdimensjoner: Konkrete symptomer og deres årsaker. Systematisk tilnærming og akutt behandling blir beskrevet.

Psykofarmaka: Ikke alle typer psykofarmaka er beskrevet, men antipsykotika og benzodiazepiner er grundig omtalt.

Juridiske forhold: Juridiske forhold før innleggelse, under innleggelsen og ved tvangstiltak er beskrevet med lenke til de viktigste lovene og rundskrivene.

Appendiks: Her finner du punkter som må være med i journal, innkomstnotat, samt anbefalte undersøkelser.

Appen virker grei og oversiktlig. Forfatterne ønsker tilbakemelding fra brukerne av VAP. Har du en Iphone så kan du laste ned fra Appstore, har du en Android-telefon, laster du ned fra Google Play. Er du Microsoft-bruker, kan du laste ned appen fra Microsofts appstore.

Appen er gratis.

Les omtale i Dagens Medisin