Bilde av eldre par, hun pleier ham
Lindrende behandling reduserer ikke bare angst og depresjon hos pasientene, men kan også ha en effekt på pårørende. Ill.foto: lisafx, istockphoto

– Viktige funn, mener overlege og professor Stein Kaasa.

Øyvind Bosnes Engen

Lindrende behandling for kreftpasienter letter byrden for venner og familie som har omsorg for pasientene. Slik konkluderer en amerikansk studie som presenteres under kreftkongressen ASCO førstkommende søndag.

Studien har omfattet 275 pårørende omsorgspersoner til pasienter som nylig er diagnostisert med uhelbredelig kreft i lunge eller mage/tarm. Pasientene ble randomisert til å motta tidlig palliativ behandling sammen med standard onkologisk behandling, eller bare standard onkologisk behandling.

Omsorgspersonene besvarte spørreskjemaer etter både 12 og 24 uker, som målte livskvalitet og symptomer på depresjon og angst. Pårørende med omsorgsansvar for pasienter som hadde fått tidlig lindrende behandling, skåret signifikant lavere på depresjonssymptomer etter både 12 og 24 uker.

Les mer: Mindre depresjon hos pårørende til pasienter som får lindring (Dagens Medisin)