Selvskading Ill.foto: Colourbox.
Problemløsningsterapi kan redusere selvskading. Ill.foto: Colourbox.

Flere sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade kan ha effekt, men det råder stor usikkerhet. Det viser en ny forskningsoversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Anslagsvis en av ti unge mennesker har skadet seg selv, og mange av disse har forsøkt å ta livet av seg. Det er viktig å forhindre gjentakelse av selvskading og selvmordsforsøk. Folkehelseinstituttet har derfor undersøkt effekten av tiltak for å hindre gjentakelse.

Aktiv kontakt og oppfølging

– Ved gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for flere tiltak for å hindre gjentakelse fant vi at aktiv kontakt og oppfølging i akuttmottak trolig reduserer antall nye selvmordsforsøk, sier prosjektleder og seniorforsker Geir Smedslund ved Folkehelseinstituttet.

– Problemløsningsterapi kan redusere ny villet egenskade og psykiatriske symptomer, fortsetter han. Tiltak som psykodynamisk interpersonlig terapi, intensiv oppfølging og oppsøking kan muligens også ha effekt.

Les mer: Tiltak mot villet egenskade kan ha effekt (FHI)