Regjeringen vil ha medisinfrie behandlingstilbud. Ill.foto: iStockphoto.
Mange, men slett ikke alle, har stor nytte av medisiner. Ill.foto: iStockphoto.

Rådet for psykisk helse mener det ligger størst risiko i å la være å støtte opp under utviklingen av medisinfrie behandlingstilbud.

Av: Tove Gundersen

DET HOLDER ikke denne gangen å gi seg med at det er bra at det er debatt om medisinfrie behandlingstilbud. For hva var spørsmålene? Brukere, pårørende og fagfolk debatterer Helse- og omsorgsdepartementets krav om etablering av medisinfrie behandlingstilbud.

Noen sentrale fagfolk kritiserer dette da det ikke er basert på forskning og dokumentert effekt. På Dagsnytt 18 kaller Tor Ketil Larsen, professor i psykiatri, denne etableringen for «symbolsk utelukking av behandling med medisiner». Dette synes vi i Rådet for psykisk helse er svært uheldig. Dreiingen av debatten burde ha vært: Hvordan gjennomføre bestemmelser som er drevet frem av dem som har erfaringer med behandlingen – og alle dem som ønsker endring.

Les mer: Frykt – og forskning (Dagens Medisin)