Den vanligste inntaksmåten av syntetiske cannabinoider er røyking. Ill.foto: theprint, iStockphoto
– Miljøet i institusjonene er det mest positive, mener pasientene. Ill.foto: theprint, iStockphoto

Behandlingen og behandlerne er blitt noe bedre i løpet av tre år, ifølge pasienter innen den tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingen – men de peker på at det fortsatt er mye å ta tak i.

Dette kommer fram i den nye rapporten Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2015 fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. For tredje gang har Kunnskapssenteret gjennomført en spørreundersøkelse blant pasienter med rusproblemer. Denne gangen målte forskerne også utviklingen fra 2013 til 2015 for tre nasjonale kvalitetsindikatorer – om miljøet i institusjonen, utbyttet av oppholdet og behandlingen og behandlerne.

– Pasientene vurderer fortsatt miljøet i institusjonene som mest positivt, etterfulgt av utbyttet av oppholdet, men over tid er det bare behandlingen og behandlerne som har en positiv utvikling. Dette bekrefter viktigheten av å gjenta målingen over tid, og det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg fremover, sier prosjektlederen, forsker Mona Haugum i Kunnskapssenteret.

Les hele saken her: Pasientene mener at rusbehandlingen er blitt bedre (FHI)