Ill.foto: UgurDemir, iStockphoto
Kun anti-inflammatoriske legemidler økte risikoen ved bruk av risperidon til demenspasienter. Ill.foto: UgurDemir, iStockphoto

Kun betennelsesdempende midler var assosiert med høyere risiko for hjerneslag og død, viser en ny studie hos eldre personer med demens.

Bruk av antipsykotika for å behandle atferdssymptomer hos demenspasienter har vært assosiert med økt risiko for død og hjerneslag. Lite er kjent om pasientkarakteristika som kan assosieres med dårlige eller gode utfall.

British Journal Journal of Psychiatry publiserte nylig en oversiktsartikkel om mulige risikofaktorer for cerebrovaskulære hendelser og død ved bruk av risperidon til demenspasienter.

Artikkelen ble vurdert av McMaster Plus-tjenesten til å ha høy nyhetsverdi og være svært faglig relevant for psykiatri.

Forskerne analyserte data fra alle dobbelt-blindede randomiserte, kontrollerte forsøk (RCT), og disse omfattet 1009 pasienter som fikk risperidon og 712 som fikk placebo (narremedisin).

Konklusjonen var at kun anti-inflammatoriske legemidler var assosiert med høyere risiko for hjerneslag eller død.

Les omtalen hos McMaster Plus