Kirurger med skalpell
Mange besøk på legevakten kunne ha vært unngått med mindre rus. Ill.foto: Dimitrii Kotin, Colourbox.

En av tre pasienter som ble innlagt på akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus på grunn av skader, var påvirket av rusmidler på skadetidspunktet. Dette viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Forskerne ved Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Oslo universitetssykehus undersøkt blodprøver fra skadepasienter som i løpet av ett år ble innlagt ved akuttmottaket på Ullevål sykehus.

Formålet var å undersøke hvor stor andel som var påvirket på skadetidspunktet. I alt omfatter studien 996 skadepasienter. Alle skadepasienter som kom til sykehuset innen seks timer etter skaden, ble inkludert i studien. Unntaket var pasienter som ble innlagt på grunn av forgiftning, i hovedsak overdoser.

Les mer: Skader skjer ofte i rus (FHI)