Tester for rusmisbruk finner du på Helsebiblioteket. Ill.foto: sxc.hu
FNs narkotikaskommisjon har vedtatt å føre opp flere stoffer på narkolisten. Ill.foto: sxc.hu

Mandag 4. juli ble 63 nye stoffer oppført på narkotikalisten uten høring.

Stoffene oppføres i narkotikalisten som følge av vedtak i FNs narkotikakommisjon, fordi de hører til i en av de generiske stoffgruppene eller at de er en ester av et stoff som allerede er oppført på listen. I tillegg til de tre nye stoffene acetylfentanyl, MT-45 og 4,4’-DMAR ble følgende typer stoffer ført opp: 37 katinoner, 13 fenetylaminer, to sykloheksylfenoler, to naftoylpyrroler, to tryptaminer, ett benzoylindol, ett naftoylindol og to estere.  Henvisning til den internasjonale reguleringen er tilføyd for noen stoffer som tidligere kun har vært regulert nasjonalt. Se oversikt over de nye stoffene

Les mer: 63 nye stoffer på narkotikalisten (Legemiddelverket)