Velskrevet, perspektivrik og tankevekkende bok som også fagfolk vil ha nytte av.
Velskrevet, perspektivrik og tankevekkende bok som også fagfolk vil ha nytte av.

Forfatterens utgangspunkt er at han på tross av sin brede psykoterapeutiske utdanning ikke synes han har kunnet forklare psykoterapiens virkningsmekanismer på noen presis måte. I denne boken søker han etter svar i evolusjonsbiologien og nevrobiologien.

Anmeldt av E Falkum

Det beskrives hvordan evolusjonen har gjort vår hjerne ekstremt sårbar for dysregulering, dissosiasjon og tankefeil. De primitive ikke-verbale og raske systemene for sansing, bevegelse og kroppslige prosesser er utilgjengelige for bevisst refleksjon og omtales som det ubevisste, som implisitt hukommelse og somatisk hukommelse.

Mens hjernen behandler sensorisk, motorisk og emosjonell informasjon i løpet av 10 – 50 millisekunder, krever bevisst prosessering 500 – 600 millisekunder. Et halvt sekund er lang tid når det gjelder nevral kommunikasjon, men forskjellen kan knapt registreres bevisst. I løpet av det halve sekundet skanner hjernen kropp, hukommelse og emosjoner for relevant informasjon og konstruerer den aktuelle erfaringen over en templat fra fortiden.

Idet vi blir oss bevisst en opplevelse, har den vært prosessert mange ganger, minner er aktivert og komplekse atferdsmønstre initiert. Ifølge forfatteren kaster denne forskjellen i prosesseringshastighet mellom ubevisste og bevisste systemer lys over det sentrale kliniske begrepet overføring.

Les mer: Nevrobiologisk perspektiv på psykoterapiens virkningsmekanismer (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Louis Cozolino Why therapy works Using our minds to change our brains. 288 s. New York, NY: W.W. Norton & Company, 2016. Pris USD 24 ISBN 978-0-393-70905-6