Jenter er mest utsatt for nettmobbing. Ill.foto: Colourbox.
Taushet, negative kommentarer eller ingen likes kan føre til skamfølelse. Ill.foto: Colourbox.

Psykiater Finn Skårderud forklarer hvorfor «smartphone» også kan være «shame-phone» i et ti minutter langt videoforedrag. Skamfølelse er en viktig del av vår kultur, men for mye skam kan være invalidiserende for mennesker.

Av Frøy Lode Wiig

I dette videoforedraget skiller psykiater Finn Skårderud mellom gammel og moderne skam. Den «gamle» skammen handler om hva som er lov og ikke lov å gjøre, ifølge storsamfunnets normer og regler. Man skal ikke gjøre for mye ut av seg selv. Den «nye» skammen, derimot, er knyttet til at man realiserer seg selv for lite. Man er ikke interessant nok, kreativ nok, produktiv nok. – Vi skammer oss på andre måter enn før. I dag er skamfølelsen ofte tett knyttet til selv-følelsen, sier Skårderud.

Les mer: Skårderud om smartphones og den nye skammen (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)