bokforside
Boken anbefales for alle som er interessert i søvnproblemer.

Søvnproblemer blant barn og unge er et voksende problem som har flere årsaker. Ungdomssøvn peker innledningsvis på slike problemstillinger som mange kan kjenne igjen fra sin egen hverdag, enten som pårørende eller som behandler.

Anmeldt av Lars Tanum

Forfatteren gir en kortfattet og relativt lettfattelig innføring i søvnproblemer generelt og har et særskilt fokus på søvnproblemer hos barn og unge. Boken kan med fordel leses av alle grupper av helsearbeidere og det kreves ingen særskilt medisinsk kunnskap for å kunne nyttiggjøre seg informasjonen. Slik sett kan den også være egnet for deler av allmennheten, personer uten medisinskfaglig bakgrunn som er særskilt opptatt av søvnproblemer og hvordan disse kan løses. Boken oppfattes ikke som noen medisinsk lærebok, og leger er trolig ikke den primære målgruppen.

Bjorvatn, Bjørn Ungdomssøvn Utredning og behandling av forstyrret døgnrytme og andre søvnlidelser. 185 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-48983-7

Les mer: Systematisk og lettfattelig om søvnproblemer (Tidsskrift for Den norske legeforening)