Praktisk nyttig bok.
Praktisk nyttig bok.

Ny bok formidler kunnskap og praktiske erfaringer om oppfølging i bolig til personer med rus- og psykisk lidelse.

Av Frøy Lode Wiig 

Hva skal til for å få en person med omfattende og sammensatte problemer til å bli boende i den boligen han eller hun har fått tildelt? Og hvordan skal boligen kunne bli et hjem? Det er blant spørsmålene som diskuteres i den nye boken Hjelp til å bo – oppfølging i bolig til personer med rus- og psykisk lidelse, redigert av Amund Aakerholt, Alise Vea og Borghild L. Tønnesen.

Hjelp til mestring

For mange brukere er det å flytte i egen bolig bare et første skritt på veien mot å ha et godt og trygt hjem. Noen vil trenge omfattende bistand over tid for å få dette til, andre trenger bistand i perioder. Den bistanden som gis, må være basert på hjelp til å kunne mestre. Ikke som tjenesteyting alene, men som arbeid sammen med bruker for at han eller hun skal kunne mestre det å bo og å skape et hjem.

Hjelp til å bo – oppfølging i bolig til personer med rus- og psykisk lidelse. Redigert av Amund Aakerholt, Alise Vea og Borghild L. Tønnesen. 208 s. ISBN: 9788205487932

Les mer: Hvordan bli boende? (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)