bokforside
Selv om forfatterne er kritiske til den økte bruken av ADHD-diagnosen, har de ingen klar konklusjon om hvorvidt ADHD finnes eller ei.

Denne boken tar utgangspunkt i at forekomsten av AD/HD (attention deficit/hyperactivity disorder) i befolkningen har økt sterkt de siste 20 år, men det er store geografiske variasjoner.

Anmeldt av Berit Grøholt  

Forfatterne, i hovedsak sosiologer, undrer seg over årsaken og tar opp en diskusjon som man ofte møter blant folk flest. De stiller følgende spørsmål: Er AD/HD-diagnostisering en individuell løsning på et problem som i hovedsak er skapt av individets relasjon til omverdenen, dvs. i sosiale sammenhenger?

Tjora, Aksel Levang, Lisbeth Elvira. ADHD og det disiplinerte samfunn. 123 s, tab. Bergen: Fagbokforlaget, 2016. Pris NOK 279 ISBN 978-82-450-2019-9

Les mer: Leseverdig bok om AD/HD (Tidsskrift for Den norske legeforening)