Gir tydelige råd om hva som er riktig og gal fremgangsmåte i samtalen med pasientene.
Gir tydelige råd om hva som er riktig og gal fremgangsmåte i samtalen med pasientene.

Denne læreboken er aktuell i bachelor- og masterutdanningen i sykepleie og for alle som arbeider med kreftpasienter og kreftoverlevere.

Anmeldt av Ronny Dalene

Det er 17 kapitler og en innholdsfortegnelse som gjør det enkelt å bruke den som både lærebok og oppslagsverk. Språket er lett forståelig og tydelig, underbygd av gode illustrasjoner og figurer.

Særlig positivt er det med sykehistoriene som går som en rød tråd gjennom kapitlene. Dette konkretiserer fagstoffet på en pedagogisk elegant måte. Etter hvert kapittel oppsummeres de sentrale punktene i innholdet.

Dahl, Alv A. Kreftsykdom Psykologiske og sosiale perspektiver. 385 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2016. Pris NOK 489 ISBN 978-82-02-47431-7

Les mer: Velskrevet og etterlengtet lærebok i psykoonkologi (Tidsskrift for Den norske legeforening)