Posttraumatisk stresslidelse er klassifisert som en angstlidelse. Ill.foto: georgemuresan, iStockphoto
Én fast kontaktperson, hurtig tilbud om bistand, forpliktende, gjentatt kontakt og et tydelig familieperspektiv blir trukket fram som gode tiltak. Ill.foto: georgemuresan, iStockphoto

Det er stor variasjon i tilfredsheten med psykososial oppfølging og bistand hos dem som ble rammet.

Lisbeth Nilsen

Helsemyndighetene valgte å basere den psykososiale oppfølgingen etter 22. juli på godt etablerte strukturer og prinsipper for psykososial oppfølging. Nå har Agenda Kaupang evaluert oppfølgingen, og rapporten viser at nær halvparten av de som ble rammet er tilfreds med den psykososiale oppfølgingen de har fått.

Det er imidlertid stor variasjon i tilfredshet med bistanden både mellom og innad i kommuner, og blant de rammede i Regjeringskvartalet.

Les mer: Én av to fornøyd med oppfølging etter 22. juli (Dagens Medisin)