Både lærebok og behandlingsmanual.
Både lærebok og behandlingsmanual.

Ny bok om behandlingstiltak for personer med ROP-lidelser har som mål å være både klinisk lærebok og praktisk behandlingsmanual.

Anmeldt av Frøy Lode Wiig

Rolf F. Gråwe er spesialist i klinisk psykologi ved St. Olavs Hospital og professor i rusmedisin ved NTNU. Han er også hovedredaktør av den nye boken Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse.

Ambisjonen er å gi systematisert, praktisk og forskningsbasert kunnskap om behandling av rusproblemer og samtidig psykisk lidelse. De siste årene er fagfolk langt på vei enige om at et helhetlig behandlingstilbud er det beste for personer med ROP-lidelser. Den nye boka er skrevet for å være både klinisk lærebok og praktisk behandlingsmanual, og den er delt i ni ulike moduler.

Rolf W. Gråwe (red) Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse, Fagbokforlaget, 257 s.

Les mer: Nytt om kunnskapsbasert behandling (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)