Bent Høie mener pasientene får en pakke gjennom pakkeforløpene. Ill.foto: Colourbox.
Pakkeforløpene er ment å være en gavepakke til pasienter. Ill.foto: Colourbox.

OSLO/ROYAL CHRISTIANIA: Torsdag møttes deltakere i arbeidsgruppene som skal lage i alt 22 pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Møtet markerte starten på utviklingen av de første konkrete pakkene – som er standardiserte pasientforløp. Målet er at samtlige pakkeforløp skal være iverksatt innen utgangen av 2020.  Helseminister Bent Høie (H) sier det her er pasientene som får en pakke.

– I pakken er det det som arbeidsgruppene nå skal jobbe med; Både fagfolk og pasienter og pårørende skal lage pakker ut fra det som er godt fag – men også det som gir gode pasientopplevelser. Til disse pakkeforløpene, i likhet med til kreftpakkeforløpene, vil det ikke følge ekstra penger med.

Høie sier at man også denne gangen må løse dette ved å jobbe annerledes: – Det vil kunne identifiseres både ressursmangel og flaskehalser. Men det vil være ulikt fra sted til sted, og det må håndteres av lokal ledelse. Samarbeid med kommune og kommunehelsetjeneste seiler allerede opp som en sannsynlig flaskehals. Høie mener imidlertid at pakkeforløpene vil bidra til bedre rutiner knyttet til samhandling.

Les mer: Lager 22 pakkeforløp for psykisk helse og rus (Dagens Medisin)