Depresjon er i ferd med å bli den ledende sykdom i den vestlige delen av verden. Ill.foto: MarsBars, iStockphoto
Depresjon har blitt en folkesykdom i den vestlige delen av verden. Ill.foto: MarsBars, iStockphoto

Den danske Sundhedsstyrelsen har utgitt en ny retningslinje for ikke-medikamentell behandling av unipolar depresjon.  Retningslinjen gir nye, kunnskapsbaserte anbefalinger og legger spesiell vekt på psykoterapi.

Av Frøy Lode Wiig

For eksempel anbefales psykoterapi i kombinasjon med medikamentell behandling til pasienter med moderat til alvorlig depresjon. Retningslinjen beskriver nytte og ulemper ved tidlig avdekking av depresjon hos bestemte pasientgrupper som har særlig høy risiko for depresjon.

Retningslinjen beskriver også effekten av fysisk aktivitet i behandlingen av depresjon. Andre behandlinger som blir beskrevet, er mindfulness-øvelser, samtaler/samtaleterapi hos allmennlegen og tverrfaglig samarbeid.

Les mer: Ny dansk retningslinje for behandling av depresjon (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)