Ill.foto: Akirastock, iStockphoto
Topiramat alene ser ikke ut til å hjelpe mot affektive episoder. Ill.foto: Akirastock, iStockphoto

En oppdatert systematisk oversikt fra Cochrane Library viser at topiramat ikke er mer effektivt enn placebo når det brukes alene ved affektive episoder.

I studier med moderat kvalitet fant forskerne at topiramat er like lite eller mindre effektivt enn placebo, og i studier med lav kvalitet fant de at topiramat er like lite effektivt som placebo når det brukes i tillegg til andre legemidler i behandlingen av maniske eller blandede episoder.

Forskerne fant evidens av høy kvalitet for at litium er mer effektivt enn topiramat når det brukes alene i behandlingen av maniske og blandede episoder. Evidens av lav kvalitet og svært lav kvalitet viste ingen forskjell i bivirkninger når topiramat ble sammenliknet med placebo eller alternativ medisin, alene eller sammen med annen behandling.

En svakhet ved den systematiske oversikten var at kvaliteten på evidensen var generelt lav.

Les mer: Topiramate for acute affective episodes in bipolar disorder in adults