Internett kan være et nyttig verktøy i behandlingen av depresjon. Ill.foto: mattjeacock, iStockphoto
Det finnes flere spesialtidsskrifter om depresjon. Ill.foto: mattjeacock, iStockphoto

Her finner du tidsskriftene om depresjon og andre stemningslidelser.

Depresjon og bipolar lidelse er vanlige psykiske lidelser, og godt dekket i generelle psykiatri- og psykologitidsskrifter.

Men det finnes også spesialtidsskrifter om depresjon og andre stemningslidelser. Noen av dem er Open Access-tidsskrifter, som Annals of Depression and Anxiety og Journal of Depression and Anxiety.

Open Access betyr at tidsskriftene er gratis å lese for alle, men forfatterne (oftest forskningsinstitusjonene) må betale for å publisere der. Andre tidsskrifter må abonneres på. Emotion, Depression Research and Treatment og New England Journal of Medicine (NEJM) er eksempler på abonnementstidsskrifter med mye stoff om depresjon. NEJM er et av verdens aller mest velrenommerte tidsskrifter, og de har merket alle forskningsartiklene om depresjon, NEJM Depression Articles.

Helsebiblioteket

Emotion og NEJM har du tilgang til gjennom Helsebiblioteket. Du må bli gjenkjent på IP-adresse eller ha logget inn på Helsebiblioteket for å lese Emotion, men NEJM har du tilgang til så sant du er i Norge (norsk IP-adresse).

Helsebiblioteket vedlikeholder en liste over tidsskrifter om depresjon om mani.

Her er noen av tidsskriftene med spesielt mye stoff om depresjon: