Ill.foto: Maica, iStockphoto
Andelen av ungdom som sier de har røkt eller drukket alkohol, synker i Europa. Ill.foto: Maica, iStockphoto

Norge har den laveste andelen dagligrøykere i aldersgruppen 15-16 år i Europa. Denne gruppen oppgir også at de bruker mindre alkohol og cannabis enn sine jevngamle på kontinentet.

Dette viser en stor europeisk undersøkelse som SIRUS, nå Folkehelseinstituttet, har bidratt i. Resultatene kommer fra European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), som er en stor europeisk skoleundersøkelse om bruk av røyk, alkohol og narkotika blant 15 og 16-åringer.

Resultatene viser at røyking i denne aldersgruppen fortsetter å gå nedover. Den samme trenden gjelder for alkohol. Det er foretatt totalt seks datainnsamlinger (1995, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2015) og tall fra undersøkelsen i 2015 omfatter 100 000 skoleelever i 35 europeiske land. 2015-undersøkelsen vil bli publisert på nettstedet espad.org tirsdag 20.09.2016 kl. 12.30.

Les mer: Norsk ungdom røyker og drikker minst i Europa (FHI)