Bokforside
Boken er krydret med illustrerende anekdoter.

Det er naturligvis ikke en kunst å være uten sinn, rettere omtalt som å ha demens. Det å bli rammet av demens er unormalt og alltid tegn på sykdom.

Anmeldt av Tor Rosness  

Dette minner en av landets fremste demensspesialister oss på når han tar pennen fatt og leverer en fengende og lettlest bok om demenssykdommer. Boken er en fin innføring for ufaglærte i de fleste områder som berører demensrammende og de som står dem nær, enten de er pårørende eller helsepersonell.

Boken er krydret med illustrerende anekdoter fra en stødig skribent om hvor vanskelig det kan være å diagnostisere personer med demens når de tilsynelatende virker friske. Viktigheten av å skille mellom mentale endringer ved normal aldring og ved en begynnende demenssykdom blir grundig poengtert fra flere ståsteder og i en oppsummerende tabell.

Kapitlet hvor forfatteren tar for seg antallet demenssyke nasjonalt og internasjonalt ville nok blitt styrket hvis han hadde nevnt enda mer konkret utfordringene som venter grunnet det økende antallet i befolkningen som vil bli rammet.

Engedal, Knut. En bok om demens : Husk meg når jeg glemmer. 236 s, ill. Oslo: Pax Forlag, 2016. Pris NOK 299 ISBN 978-82-530-3825-5

Les mer: Kunsten å være uten sinn | Tidsskrift for Den norske legeforening