Bokforside
Boken legger hovedvekten på hvordan kognitiv psykoterapi brukes hos pasienter med lettere og moderat alvorlige depresjoner.

Boken er skrevet for den som vil prøve kognitiv psykoterapi i praksis: helsearbeidere, pasienter, pårørende og studenter. En slik målsetting er utfordrende.

Anmeldt av Per Vaglum

Den krever et enkelt språk og at kompliserte teoretiske begreper og kliniske fenomener blir forklart lettfattelig uten å være overfladisk. Forfatterne lykkes meget godt med sitt forsett. Språk og forklaringer av begreper og kliniske modeller er eksemplariske.

Det er den samme stemmen som tar oss gjennom stoffet, til tross for at det er fire forfattere. De skriver at boken er for kortfattet og enkel til å være en lærebok. Jeg synes ikke det.

De klarer å fremstille den grunnleggende hovedteorien og de sentrale metodene på en tilstrekkelig måte. Litteraturen ellers om kognitiv terapi kan virke overdrevent komplisert og «oppblåst» i forhold til de enkle prinsippene som gjelder, og som denne abc-en inneholder essensen av.

Martinsen, Egil W. Falkum, Erik Haavet , Ole Rikard ABC i kognitiv terapi Startbok for helsearbeidere. 112 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2016. Pris NOK 169 ISBN 978-82-450-1862-2

Les mer: God startbok i kognitiv terapi (Tidsskrift for Den norske legeforening)