Er det en sammenheng mellom barns atferdsproblemer og mødres bruk av paracetamol? Ill.foto: ssj414, iStockphoto
Er det en årsakssammenheng mellom barns atferdsproblemer og mødres bruk av paracetamol? Ill.foto: ssj414, iStockphoto

En ny britisk studie viser sammenheng mellom bruk av paracetamol under svangerskapet og senere risiko for atferdsvansker hos barna.

Av Ketil Slagstad

Paracetamol er mye brukt, også av gravide. Noen dyrestudier tyder på at midlet kan påvirke utviklingen av hjernen i fosterlivet, og i enkelte kohortstudier er det påvist sammenheng mellom paracetamolbruk i svangerskapet og senere utvikling av AD/HD hos barnet.

Et grunnleggende problem ved slike studier har vært konfunderende faktorer – hva skyldes medikamentbruken og hva skyldes andre faktorer man ikke har kontrollert for? I en studie som nylig er publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics ble over 14 000 kvinner spurt om bruk av paracetamol under svangerskapet og fem år etterpå.

De ble også spurt om de hadde hatt plager fra bl.a. muskel- og skjelettsystemet, infeksjoner og hodepine, men nøyaktig indikasjon for hvorfor de hadde brukt paracetamol ble ikke registrert.

Les mer: Paracetamolbruk under svangerskapet og atferdsvansker hos barn | Tidsskrift for Den norske legeforening

Originalartikkel i JAMA Pediatrics:  Association of Acetaminophen Use During Pregnancy With Behavioral Problems in Childhood (tilgjengeliggjort for alle i Norge av Helsebiblioteket)