Bokforside
Tyngdepunktet ligger på alkoholavhengighet og behandling av det.

Siktemålet med denne danske utgivelsen er å være lærebok for personell som skal arbeide med alkoholproblemer og oppslagsbok for andre som er interessert i temaet.

Anmeldt av Hans Olav Fekjær  

Det er 29 kapitler skrevet av 16 forfattere, blant dem flere internasjonalt anerkjente forskere, som Morten Grønbæk og Kim Bloomfield. I større eller mindre grad dekkes de fleste aspekter ved alkoholfeltet, som historikk, epidemiologi, biokjemi, diagnostiske overveielser, (dansk) lovgivning, komorbiditet, forebygging, kroppslige og sosiale skadevirkninger og alkoholbruk hos ungdom og gravide.

Bare få temaer er helt utelatt, som de sosialpsykologiske motivene for alkoholbruk og forskningen om alkoholens mulige virkninger på atferd og sinnsstemning.

Becker, Ulrik Tolstrup, Janne Schurmann. Alkohol Brug, konsekvenser og behandling. 408 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 395 ISBN 978-87-628-1353-3

Les: Grei bok som kanskje bør suppleres (Tidsskrift for Den norske legeforening)