Bokforside
Anmelderen mener markedet er mettet med selvhjelpsbøker.

Berge og Fjerstad har skrevet flere bøker om kognitiv terapi, og de har mye kompetanse i dette. Denne handler om teknikker pasienter med forskjellige somatiske sykdommer kan anvende.

Anmeldt av Øivind Ekeberg

Den består av seks deler og 14 kapitler. Del 1 dreier seg om å tåle sykdom i kroppen og ta vare på livet, del 2 om tankens makt, del 3 om kroppen i endring, del 4 om følelsenes kraft, del 5 om handling og kommunikasjon og del 6 om å leve godt sammen med somatisk sykdom.

Sentralt står den såkalte diamanten, det vil si de fire delene tanker, følelser, kropp og handling og den gjensidige påvirkningen mellom disse. En annen sentral fremstilling er den såkalte ABC-modellen for tankesortering, hvor A er situasjon, B tanker og C følelser og handlinger.

Berge, Torkil Fjerstad, Elin Lev godt med sykdom 205 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-49150-2

Les mer: Kognitiv terapi ved somatisk sykdom (Tidsskrift for Den norske legeforening)